Lasai

Lasai, egon gitean
Bakoitxak bere ikarra (ikara?) ekar dezan
Elkarrekin beikira denak züekilan
Nihur ere ez dügü ütziko gaur bazterrean

Ahal bezain xüxen aitzina gitean
Hau entzüten düanak egon errespetüan
Jentea jentea da hi bezala funtsean
Hebentxe ari beikira denak itzalean
Argian atzamaitea ez dük dener emana
Zonbaitek ikusirik ta ürrentzean ez den mendrena?
Errespetüa, handi egon dadin
Zahartzen ari diren orain gazte izanekin

Nihurek ez dü bestea beno aisago ükenen
Azkenean denek besteak bezala ürrentzen
Bizia hala, egina beita
Zahartzean denek komprenitüko dügüna
Haitürik ez, heben hizano
Heben egon behar damürik ez heben gützak
Orai atzinatü behar
Ezin egün ez gibel joan
Ordüan elkarrekilan aitzina gitean