Aztaparrak

Aztaparrak aitzina beti borrokan
Je(a)ntearen pitokeriaren aurka
Egün oraindik han, bakotxak konprenit dezan(bz)

Uhoi, behar dük konprenitü ez hizalaiaiai
Atzinatzeko bakarra denen behar Uhoi
Zezenaren adarr' atzaman behar aiaiai
Hanitxek ez merexi jenteen aharra
Denak berdin nahiz ta desberdin
aigü gurekin zabal mündüarekin
Eüskal herria jenteari zabalt(z)ea
Diagü eginen bego segitzen ez düana

Jenteak maitat' ez dütinak agian zerbaiten mentsa
Jakinez bere leküan nola izanen pentsa
Handitüz konprenitü zonbaitetan pito baten
Sofrimentüak züala züan bezala ariazten
Denak berdin nahiz ta desberdin
Aigü gurekin zabal mündüarekin
Eüskal herria jenteari zabaltüa
Diagü eginen bego segitzen ez düana